Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provoz MŠ

8. 11. 2018

PROVOZ MŠ

6:30 – 16:30 HODIN

Děti se scházejí ve třídě Berušek do 7:15 h, odpoledne jsou spojeny ve třídě Motýlků od 15:30 h.

V případě změny bude umístěna cedule na schodech.
 

Děti se přijímají do školy nejpozději do 8:15 hodin. V 16:30 hodin se budova MŠ uzavírá.

Prosíme rodiče – dodržujte časový harmonogram, aby nedocházelo k narušení práce s Vašimi dětmi.

 

PŘEDÁVÁNÍ A PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ V MŠ

Děti se přijímají v době od 6:30 do 8:30 hodin. Poté se z bezpečnostních důvodů budova uzamyká. Po předchozí domluvě s pedagogickým pracovníkem se lze dostavit s dítětem i v jiné době.

Rodiče jsou povinni děti přivádět do třídy, osobně je předat pedagogickému zaměstnanci a informovat ho o zdravotním stavu v případě potřeby. Rodiče zodpovídají za dítě až do předání vyučujícímu.

Vyzvedávání dětí z MŠ
Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 11:30 – 12:30 hod.

Ostatní děti si rodiče vyzvedávají od 14:15 hodin.
Po předchozí domluvě s paní učitelkou si lze dítě vyzvedávat i v jiné době.

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné. Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené.
Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.